Textstorlek: Normal | Större | Störst
   

OM LEASING

Att leasa någonting innebär att företaget hyr t.ex. maskinen, kopiatorn, bilen, under en avtalad period. Företaget har under avtalsperioden, mot en avgift, rätt att nyttja objektet. Leasingföretaget står som formell ägare objektet.

Leasing är ett sätt att minska sitt lånebehov och används i både små och stora företag. Kostnaden är avdragsgill, som vanlig hyra, i ditt företags verksamhet och är ett alternativ till avbetalning.

Tillsammans med leasingföretaget kommer företaget överens om en leasingtid och skriver ett leasingkontrakt - vanligen två till fem år. I kontraktet är hyran specificerad och ett eventuellt restvärde. Företaget som hyr kan vid leasing- periodens utgång köpa objektet till restvärdet. Hyran d.v.s. leasingkostnaden är fullt avdragsgill för företaget.

En av de stora fördelarna med leasing är att företagets balansräkning inte påverkas då leasingkostnaden enbart påverkar resultaträkningen.

Alltfler företag har under de senaste åren upptäckt leasing som finansiering av inköp av bilar och det blir allt vanligare att man leasar bilar istället för att köpa dem trots att kassan i många fall tillåter det.

Det finns två former av leasing; operationell- och finansiell leasing. Under flikarna Finansiell leasing och Operationell leasing beskrivs dessa.