Textstorlek: Normal | Större | Störst
   

FÖRDELAR MED LEASING

Fördelarna med leasing är många. Här nedan ger vi exempel på de finansiella fördelarna.

  • Företagets balansräkning påverkas inte eftersom leasingkostnaden enbart påverkar resultatet. Innebörden av detta är att företagets soliditet inte påverkas. Leasingkostnaden är fullt avdragsgill för företaget.
  • Företaget får lättare att arbeta med den ekonomiska planeringen. Den oftast månatliga leasingkostnaden är lätt att lägga in i resultat- och likviditetsbudgeten.
  • Företaget binder inte upp eget kapital utan kan använda detta till offensiva investeringar i t ex utvecklingsprojekt.
  • Företaget kan matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen, vilket innebär att företaget väljer avskringstakt och restvärde.
  • Företaget får göra avdrag för halva momsen på leasinghyrorna, vilket inte hade gått om företaget själv köper en bil då den räknas in i investeringen.
  • Företaget kan med hjälp av leasingföretagens stora inköp av bilar tillgå den rejäla rabatt som det lilla företaget inte kan tillgå.
  • Företaget kan göra en bra affär på att efter leasingsperiodens slut, normalt 36 månader, köpa bilen. Skillnaden mellan restvärde och försäljningspris brukar då komma företaget tillgodo, då det är vanligt att ett övervärde existerar.
  • Företaget som är i behov av tillfälligt objekt kan under en kort period leasa, vilket kan vara mer lönsamt än att köpa.
  • Företaget som tecknar avtal om operationell leasing, där oftast service och underhåll ingår, kan dra nytta av det om det finns omfattande behov.
  • Företag som ständigt kräver den senaste tekniska utrustningen kan dra fördelar av att välja operationell leasing då denna typ av leasing ger möjlighet att byta objekt.