Textstorlek: Normal | Större | Störst
   

FINANSIELL LEASING

Finansiell leasing är den vanligaste typen av leasing. Vid finansiell leasing köper ett finansbolag in varan och hyr ut den till leasingkunden. Finansiell leasing omfattar oftast tre parter, leverantör, finansiär och leasetagare. Leasingtagaren står själv för service, underhåll, försäkringar etc. utöver leasingavgiften.

Kontraktet löper oftast enligt objektets ekonomiska livslängd, vanligtvis 3 år eller mer, och leasingtagaren kan inte säga upp avtalet. Kunden betalar leasingbolaget genom ett antal hyresbetalningar av vilka den första ofta är en så kallad "förhöjd första leasingavgift Leasingaviften täcker kostnaden för leasingtagarens finansiella kostnader i samband med köp av objekt.

Avtalen är oftast rörliga och leasingavgiften ändras vid ändrat ränteläge. Leasingbolaget har genom en ränteändringsklausul rätt att justera leasingavgiften om det allmänna ränteläget förändras.

Kunden får under avtalstiden betala den marginal mot allmänna ränteläget som är uppgjord i leasingavtalet. Räntejusteringsklausulen ska garantera leasingbolaget det nuvärde som enligt avtalet rådde initialt och leasingkunden ska inte behöva betala mer än detta nuvärde oberoende av det allmänna räntelägets utveckling.

Leasingföretaget kommer i vissa fall överens med med leasetagaren om ett eventuellt restvärde som gör att leasetagaren, efter att leasingtiden gått ut, erbjuds att köpa objektet till restvärdet.