Textstorlek: Normal | Större | Störst
   

ATT TÄNKA PÅ

Leasing är i många fall ett bättre alternativ än att företaget köper varan själv. Men det gäller som alltid att vara uppmärksam när ett avtal ska tecknas. Det är viktigt att tänka på att skriva ett leasingavtal innebär att företaget binder upp sig under en viss tidsperiod. Som vid alla avtal finns det anledning att vara noga med hur avtalet utformas. Det finns ett antal punkter att vara uppmärksam på när ett leasingkontrakt ska skrivas.

  • Företagets nyckeltal påverkas av en leasing eftersom de leasade varorna inte kommer in i företagets balansräkning. Däremot påverkas företagets ekonomiska risk på samma sätt som vid ett banklån.
  • Leasingavtal bygger oftast på rörlig ränta. Det är lämpligt att leasing- räntan grundar sig på en känd referensränta, till exempel Stibor. Stibor som är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.
  • Vissa leasingavtal innebär att kunden har rätt att uppgradera sin utrustning. Frågan som företaget bör ställa sig är hur kostnaderna ser ut efter ett antal byten av varan.
  • Vad som händer när tiden för leasingavtalet gått ut. Frågeställningar är hur stort är restvärdet och hur det beräknas.
  • Företaget bör få klart för sig om leasingavtalet avbrytas och hur kostnaderna då fördelas. Om företaget leasar bilar åt de anställda ska företaget betala sociala avgifter på förmånsvärdet.